automat telefoniczny


automat telefoniczny
automat telefoniczny {{/stl_13}}{{stl_7}}'aparat telefoniczny włączający się samoczynnie po wrzuceniu do odpowiedniego otworu monety lub żetonu albo po włożeniu karty magnetycznej' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • telefoniczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, telefonicznyni {{/stl 8}}{{stl 7}} mający związek z telefonem, wchodzący w skład telefonu, realizowany za pomocą telefonu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Aparat telefoniczny. Centrala telefoniczna. Abonent telefoniczny.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • automat — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. automatacie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} urządzenie mechaniczne o własnym napędzie, przeznaczone do samoczynnego wykonywania określonej pracy : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • automat — m IV, D. u, Ms. automatacie; lm M. y 1. «maszyna wykonująca cały cykl pracy bez udziału człowieka» ∆ Automat pożarowy «urządzenie automatyczne alarmujące straż pożarną, włączające się po stłuczeniu szybki i naciśnięciu guzika lub pociągnięciu za… …   Słownik języka polskiego

  • telefoniczny — telefonicznyni «dotyczący telefonu, dokonywany, podawany, działający za pomocą telefonu; będący częścią telefonu (urządzenia, aparatu)» Abonent telefoniczny. Licznik telefoniczny. Druty, kable, łącza, słupy telefoniczne. Centrala telefoniczna.… …   Słownik języka polskiego